Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Голосование
Где Вы планируете провести лето?
Всего 192 человека
Голосование
Самый сложный месяц учебного года?
Всего 222 человека
Голосование
Как Вы оцените нашу школу?
Всего 209 человек
Голосование
Ваш любимый предмет в школе?
Всего 254 человека
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 195 человек

Список литературы для внеклассного чтения (5 - 11 класс)

Дата: 3 мая 2016 в 00:53, Обновлено 20 марта 2017 в 20:46
Автор: Булко Ж. Э.

 Беларуская лiтаратура

Спіс літаратуры для чытання ў 5 класе:

Казкі. “Разумная дачка”, “Залаты птах”, “Музыка”, беларуская народная казка. “Як Сцёпка з панам гаварыў”,. “Залатая яблынька”, руская народная казка. “Воўк і сабака”.

М. Танк. “Ля вогнішч начлежных”.

Я. Колас. “Крыніца”.

У. Караткевіч. “Нямоглы бацька”.

Г. Марчук. “Чужое багацце”.

П. Сіняўскі. “Зачараваная гаспадарка”.

А. Гарун. “Датрымаў характар”.

М. Лынькоў. “Васількі”.

А. Кудравец. “Цітаўкі”.

Г. Далідовіч. “Страта”.

М. Лужанін. “Добры хлопец Дзік”.

У. Караткевіч. “Былі ў мяне мядзведзі”.

В. Адамчык. “Сонечны зайчык”, “Маці”.

Х.К. Андэрсен. “Казкі”.

Я. Брыль. “Цюцік”.

А. Грачанікаў. “Казка пра Івана-ганчара і пачвару-цара”.

У. Дубоўка. “Як сінячок да сонца лётаў”.

М. Зарэмба. “Паддаўкі”, “Арэхавы Спас”.

М. Лупсянкоў. “Дняпроўская чайка”.

М. Лынькоў. “Міколка-паравоз”.

А. Федарэнка. “Шчарбаты талер”.

А. Якімовіч. “Рыжык”, “Залатая дзіда”.

Спіс літаратуры для чытання ў 6 класе:

У. Караткевіч. “Лебядзіны скіт”.

Я. Баршчэўскі. “Вужыная карона”.

Я. Колас. “Жывая вада”.

Фальклорныя легенды “Дамавік ездзіць на конях”, “Палешукі і палевікі”, “Цар Ірад”.

А. Васілевіч. “Сябры”.

К. Чорны. “Насцечка”.

І. Мележ. “Здарэнне”.

У. Бутрамееў. “Славутая дачка Полацкай зямлі”.

С. Тарасаў. “Еўфрасіння Полацкая”.

В. Адамчык. “Салодкія яблыкі”.

І. Пташнікаў. “Алені”.

А. Жук. “Стары бабёр”(урывак з аповесці “Паляванне на Апошняга жураўля”)

Р. Баравікова. “Гальштучнік” (урывак з “Аповесці чатырох падарожжаў”)

Д. Шулцэ. “Роберцік”.

В. Вольскі. “Падарожжа па краіне продкаў”.

В. Карамазаў. “Падранак”.

Я. Маўр. “У краіне райскай птушкі: аповесці, апавяданні”.

І. Навуменка. “Вайна каля Цітавай копанкі”.

Зборнік. “Ніколі не забудзем”.

І. Сяркоў. “Мы з Санькам у тыле ворага”.

І. Пташнікаў. “Арчыбал”.

А. Савіцкі. “Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка”.

А. Якімовіч. “Эльдарада просіць дапамогі”.

Спіс літаратуры для чытання ў 7 класе:

Я. Купала. “Курган”.

М. Багдановіч. “Музыка”.

А. Вярцінскі. “Рэквіем па кожным чацвёртым”.

Я. Колас. “Дзядзька-кухар” (урывак з паэмы “Новая зямля”).

З. Бядуля. “На Каляды к сыну”.

Я. Брыль. “ Сірочы хлеб”.

І. Навуменка. “Жуль Верн”.

М. Лупсянкоў. “Мэры Кэт”.

І. Навуменка. “ Настаўнік чарчэння”.

Я. Маўр. “Палескія рабінзоны”.

У. Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”.

Л. Дайнека. “Меч князя Вячкі”.

Я. Пархута. “Апошні гусляр”.

В. Адамчык. “Урок арыфметыкі”.

В. Быкаў. “Альпійская балада”.

А. Васілевіч. “Пачакай, затрымайся”.

В. Гардзей. “Шалапут на гаспадарцы”.

У. Караткевіч. “Кніганошы”, “Сівая легенда”.

А. Наварыч. “ Антонік”.

І. Навуменка. “Новая хата”, “Дзяцінства”, “Пераломны ўзрост”.

В. Хомчанка. “Звон пад зямлёй”.

У. Аляхновіч. “Першае каханне”.

Спіс літаратуры для чытання ў 8 класе:

В. Карамазаў. “Дзяльба кабанчыка”.

А. Дудараў. “Вечар”, “Кім”.

У. Караткевіч. “Паром на бурнай рацэ”.

Г. Далідовіч. “Страта”.

В. Быкаў. “Жураўліны крык”, “Страта”.

Я. Купала. “Магіла льва”.

Я. Купала. “Паўлінка”.

Г. Марчук. “Новыя прыгоды Несцеркі”.

У. Бутрамееў. “Новыя прыгоды Несцеркі”.

А. Бадак. “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”.

В. Адамчык. “Дзікі голуб”.

А. Дудураў. “ Святая птушка”.

С. Кавалёў. “Драўляны рыцар”.

В. Карамазаў. “Прыліпала”.

У. Краўчанка. “Тайна адной выспы”.

В. Казько. “Суд у Слабадзе”.

П. Місько. “Грот Афаліны”.

В. Быкаў. “На ўсходзе сонца”, “Дажыць да світання”.

Спіс літаратуры для чытання ў 9 класе:

Легенды і міфы Старажытнай Грэцыі і Рыма.

“Слова пра паход Ігаравы”.

Л. Дайнека. “След ваўкалака”.

М. Гусоўскі. Паэма “Песня пра зубра”.

У. Караткевіч. “ Подзвіг Скарыны”.

“Энеіда навыварат”.

А. Міцкевіч. “Гражына”.

Я. Баршчэўскі. “Шляхціц Завальня”, “Белая сарока”, “Плачка”, “Сын буры” (са зборніка “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”)

К. Вераніцын. “Тарас на Парнасе”.

В. Дунін-Марцінкевіч. “Пінская шляхта”, “Ідылія”.

Ф. Багушэвіч. “Кепска будзе”.

Ш. Ядвігін. “Дуб - дзядуля”, “Бярозка”.

Я. Купала. Паэма. “Бандароўна”, драма. “Раскіданае гняздо”.

Я. Колас. “Новая зямля”, трылогія “На ростанях” (частка першая. “У палескай глушы”).

У. Арлоў. “Дзень, калі ўпала страла”.

Т. Бондар. “Рагнеда”.

В. Іпатава. “Прадслава”.

А. Куляшоў. “Хамуціус”.

А. Лойка. “Францыск Скарына, або Сонца Маладзіковае”, “Як агаонь, як вада”.

А. Наўроцкі. “Валун”.

А. Наварыч. “Літоўскі воўк”.

М. Арочка. “Судны дзень Скарыны”.

Спіс літаратуры для чытання ў 10 класе:

М. Гарэцкі. “Роднае карэнне”, “Літоўскі хутарок”.

З. Бядуля. “Плач пралескаў”, “Нібы рупны араты”, “Бондар”.

К. Крапіва. Камедыя. “Хто смяецца апошнім”.

А. Мрый. “Запіскі Самсона Самасуя”.

М. Зараэцкі. “Кветка пажоўклая”, “Ворагі”.

К. Чорны. “Пошукі будучыні” , “Трэцяе пакаленне”.

М. Танк. “Люцыян Таполя”.

А. Кулакоўскі. “Нявестка”.

Я. Брыль. “Галя”, “Memento mori”, “Муштук і папка”.

І. Мележ. “ Людзі на балоце”.

У.Караткевіч. “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Каласы пад сярпом тваім”, “Ладдзя роспач”.

А. Макаёнак. “Зацюканы апостал”, “Пагарэльцы”.

С. Грахоўскі. “Зона маўчання”.

Л. Дайнека. “Жалезныя жалуды”.

А. Жук. “Паляванне на Апошняга жураўля”.

В. Казько. “Суд у Слабадзе”, “Хроніка дзетдомаўскага саду”.

І. Навуменка. “Сасна пры дарозе”.

Б. Сачанка. “Апошнія і першыя”.

І. Пташнікаў. “Найдорф”.

Спіс літаратуры для чытання ў 11 класе:

І. Шамякін. “Непаўторная вясна”, “Гандлярка і паэт”, “Сэрца на далоні”.

В. Быкаў. “Сотнікаў”, “Знак бяды”, “Пакахай мяне, салдацік”.

М. Стральцоў. “Сена на асфальце”, “На чацвёртым годзе вайны”, “Двое ў лесе”.

Н. Гілевіч. “Родныя дзеці”.

І. Чыгрынаў. “Дзівак з Ганчарнай вуліцы”, “У ціхім тумане”, “Ішоў на вайну чалавек”.

І. Навуменка. “Сямнаццатай вясной”, “Хлопцы самай вялікай вайны”.

Г. Бёль. “Дом без гаспадара”.

Г. Марчук. “Канон Богу”, “Канон Базару”, “Канон Маці”, “Канон Гарыні”.

А. Дудураў. “ Князь Вітаўт”, “Чорная панна Нясвіжа”, “Радавыя”.

А. Жук. “Праклятая любоў”.

А. Казлоў. “Незламаная свечка”.

І. Шамякін. “Злая зорка”, “Ахвяры”.

Г. Далідовіч. “Заходнікі”.

І. Пташнікаў. “Тартак”.

В. Быкаў. “У тумане”.

В. Карамазаў. “Бярозавыя венікі”.

Р. Баравікова. “Барбара Радзівіл”.

М. Матукоўскі. “Мудрамер”.

А. Петрашкевіч. “Прарок для Айчыны”.

У. Бутрамееў. “Страсці па Аўдзею”.

С. Кавалёў. “Драўляны Рыцар”.

А. Федарэнка. “Багаты кватарант”.

А. Дзялендзік. “Гаспадар”.


Русская литература

Список литературы для чтения в 5 классе:

Русские народные сказки.

Сказки А.С.Пушкина.

Х.К.Андерсен. Сказки.

С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев».

Н.А.Кун. «Легенды и мифы Древней Греции».

В.и Л. Успенские. «Мифы Древней Греции».

П.П.Бажов. «Малахитовая шкатулка».

П.П.Ершов. «Конёк-Горбунок».

Ю.К. Олеша.«Три толстяка».

К.Г.Паустовский. «Тёплый хлеб» и др.

О.Уайльд. «Мальчик-звезда».

В.Г.Короленко. «Дети подземелья».

А.Н.Толстой. «Детство Никиты».

А.П.Чехов. «Мальчики».

В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой».

В.И. Белов. «Скворцы».

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла», «День Чика».

А.П.Гайдар. «Тимур и его команда».

А.И.Куприн. «Белый пудель».

М.Твен. «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна».

М.М.Пришвин. «Кладовая солнца».

И.С.Тургенев. «Муму».

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник».

В.П.Катаев. «Белеет парус одинокий», «Сын полка».

А.Н.Рыбаков. «Кортик», «Бронзовая птица».

А.П.Платонов. «Путешествие воробья».

К.В. Булычёв. «Миллион приключений» (часть 1 – «Новые подвиги Геракла»), «Девочка с Земли».

Список литературы для чтения в 6 классе:

 Былины.

И.С.Тургенев. Записки охотника» (рассказ «Бежин луг»).

А.П.Чехов. «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Хирургия», «Налим», «Толстый и тонкий».

А.И.Куприн. «Тапёр».

В.Г.Распутин. «Уроки французского».

Ю.П.Казаков. «Никишкины тайны».

М.М.Зощенко. «Водная феерия», «Кочерга» и другие рассказы.

А.С.Пушкин. «Дубровский», «Повести Белкина».

Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством».

Л.Н.Толстой. «Детство».

М.Горький. «Детство».

В.О.Богомолов. «Иван».

В.П.Беляев. «Старая крепость».

В.К. Железников. «Чучело».

Л.А. Кассиль. «Улица младшего сына».

Б.Н. Полевой. «Повесть о настоящем человеке».

М.Твен. «Принц и нищий».

Дж. Лондон. «На берегах Сакраменто».

Дж. Крюс. «Тим Талер, или Проданный смех».

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта».

А. Конан-Дойл. «Записки о Шерлоке Холмсе».

М.Рид. «Всадник без головы».

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома».

Ф.Купер. «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой».

Список литературы для чтения в 7 классе:

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка».

Н.В.Гоголь. «Ревизор».

А.Мицкевич. «Гражина».

Л.Н.Толстой. «После бала», «Отрочество».

А.Н.Островский. «Снегурочка».

М.Горький. «В людях».

А.С.Грин. «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь».

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

К.Г.Паустовский. «Телеграмма».

А.П.Платонов. «Неизвестный цветок».

Р.И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви».

В.Л. Киселёв. «Девочка и птицелёт».

Ч.А. Айтматов. «Ранние журавли».

Н.В.Думбадзе. «Я вижу солнце».

В.А.Каверин. «Два капитана».

В.Ф.Тендряков. «Весенние перевёртыши».

Дж. Лондон. «Зов предков».

Дж. Олдридж. «Последний дюйм».

А.Н. и Б.Н.Стругацкие. «Стажёры».

К. В. Булычёв. «Посёлок».

А.Н.Толстой. «Гиперболоид инженера Гарина».

И.А.Ефремов. «На краю Ойкумены».

Список литературы для чтения в 8 классе:

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта».

Н.В.Гоголь. Сборник «Миргород» («Нос», «Портрет», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

И.С.Тургенев. Сборник рассказов «Вешние воды», «Ася».

А.П.Чехов. «Переполох», «Тоска», «Душечка».

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант», «Лес шумит», «Ночью», «Мгновение», «Огоньки».

Б.Л.Васильев. «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война».

К.Д.Воробьев. «Убиты под Москвой».

В.М.Шукшин. Рассказы.

Ю.П.Казаков. «Голубое и зелёное», «Манька», «На полустанке» и др.

К. Саймак. «Когда в доме одиноко».

Н.И. Чергинец. «Вам задание».

А. Адамович. «Каратели».

И.Ефремов. «Звёздные корабли», «Туманность Андромеды».

Р. Брэдбери. «451о по Фаренгейту».

Список литературы для чтения в 9 классе:

«Слово о полку Игореве».

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль».

В.Скотт. «Айвенго».

Стендаль «Ванина Ванини».

А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума».

Ю.Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара».

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин».

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени».

Н.В.Гоголь. «Мёртвые души», «Шинель».

Оноре де Бальзак. «Евгения Гранде».

В.В.Вересаев. «Пушкин в жизни».

Список литературы для чтения в 10 классе:

А.Н.Островский. «Гроза», «Бесприданница».

И.С.Тургенев. «Отцы и дети», «Дворянское гнездо».

Н.А.Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо».

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города».

Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание».

Т.Драйзер. «Американская трагедия», «Сестра Керри».

Л.Н.Толстой. «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье».

А.П.Чехов. «Человек в футляре», «Палата № 6», «Крыжовник», «Попрыгунья», «Ионыч», пьеса «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня».

М.Горький. «Челкаш», «Макар Чудра», «Супруги Орловы», пьеса «На дне».

И.А.Бунин. «Антоновские яблоки», «Грамматика любви», «Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни».

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет», «Олеся», «Гамбринус».

Список литературы для чтения в 11 классе:

Я.Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», «Записки мёртвого врача”,

« Собачье сердце».

А.П.Платонов. «Фро», «В прекрасном и яростном мире», «На заре туманной юности».

М.А.Шолохов. «Тихий Дон», «Поднятая целина».

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы».

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой».

В.Ф.Тендряков. «Люди и нелюди» и рассказы.

М.А.Шолохов. «Судьба человека».

Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго».

У.Шекспир. «Гамлет».

А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Архипелаг ГУЛАГ»

В.И.Белов. «Привычное дело», «Плотницкие рассказы».

В.П.Астафьев. «Царь-рыба» (рассказы «Царь-рыба», «Бойе», «У Золотой карги», «Печальный детектив»).

Ч.Айтматов. «И дольше века длится день» («Буранный полустанок»), «Плаха», рассказы.

В.Распутин. «Пожар».

В.С.Гроссман. «Жизнь и судьба».

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.