Новости проекта
Перенос и удаление уроков
Внесение изменений в личные данные
Голосование
Где Вы планируете провести лето?
Всего 192 человека
Голосование
Самый сложный месяц учебного года?
Всего 222 человека
Голосование
Как Вы оцените нашу школу?
Всего 209 человек
Голосование
Ваш любимый предмет в школе?
Всего 254 человека
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 195 человек

План работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў пачатковых класаў і выхавальнікаў

Дата: 11 мая 2018 в 16:52, Обновлено 1 октября 2018 в 13:53
Автор: Булко Ж. Э.

                                                                                                                                        Зацверджана
                                                                                                                                         на пасяджэнні метадычнага савета                                                                                                                                                     (пратакол № 1 ад 06.10.2017)

План работы
метадычнага аб’яднання

настаўнікаў пачатковых класаў

і выхавальнікаў

на 2018/2019 навучальны год

Кіраўнік С.І.Бычкоўская

План

работы  МА настаўнікаў пачатковых класаў  і

выхавальнікаў

на 2018/2019 навучальны год

Тэма: Удасканаленне  прадметна-метадычнай падрыхтоўкі  настаўнікаў пачатковых класаў  і выхавальнікаў.

Мэта: павышэнне  ўзроўню педагагічнага майстэрства   настаўнікаў пачатковых класаў сродкамі вучэбных  прадметаў на І ступені  агульнай сярэдняй адукацыі 

Задачы:

1. Выкарыстанне сучасных метадаў і адукацыйных тэхналогій на ўроках на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

2. Развіццё творчага патэнцыялу асобы малодшага школьніка на ўроках

3. Удасканаленне ўменняў праектавання і канструявання адукацыйнага працэсу ў адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі.

4. Выяўленне ключавых кампетэнцый, вызначаючых высокі ўзровень прафесіяналізма сучаснага педагога.

5. Захаванне і ўмацаванне здароўя ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу.

Пасяджэнне 1

Тэма: Нарматыўна-прававое і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу ў пачатковай школе ўу 2018/2019 навучальным годзе

Мэта: пазнаеміцца з нарматыўнымі дакументамі, якія неабходны для арганізацыі адукацыйнага працэсу.

Задачы:

-арганізаваць інфармацыйна-метадычную дапамогу настаўнікам і выхавальнікам;

-аказаць метадычную дапамогу ва ўдасканаленні форм і метадаў арганізацыі вучэбнай работы;

-сфарміраваць  тэарэтычную і практычную базу для мадэлявання сістэмы навучання навучэнцаў.

Форма правядзення: метадычна-інструктыўная нарада

Час правядзення: 28.08.2018

Пытанні для абмеркавання:

1. Аналіз работы метадычнага аб’яднання  настаўнікаў пачатковых класаў за

2017/2018 навучальны год

Бычкоўская С.І.

2. Задачы метадычнага аб’яднання  настаўнікаў пачатковых класаў і выхавальнікаў і абмеркаванне плана работы на 2018/2019 навучальны год .                                                                                                   Бычкоўская С.І.

3. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

 Чакавая С.І.

 4. Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

                                      Намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Гарадовіч М.І.

 5. Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбнаму прадмету асновы бяспекі жыццядзейнасці на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

                                                                         Настаўнік пачатковых класаў         Баярчук М.В., выхавальнік Каваленка А.І.

 6. Выбар і ўдасканаленне тэм  па самаадукацыі.

                                                                 Настаўнікі пачатковых класаў і                          выхавальнікі

                                                                                   

Пасяджэнне 2

Тэма: Удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці настаўнікаў пачатковых класаў па тэорыі і методыцы выкладання матэматыкі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Мэта: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў праз авалодванне эфектыўнымі метадамі і прыёмамі выкладання матэматыкі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Задачы:

-авалодваць эфектыўнымі агульнадыдактычнымі і часткова- дыдактычнымі метадамі і прыёмамі выкладання матэматыкі;

-авалодваць спосабамі арганізацыі прадуктыўнай дзейнасці навучэнцаў I ступені агульнай сярэдняй адукацыі, развіцця ўнутранай матывацыі, паспяховасці і станоўчых эмацыянальных адносін да вучобы;

-павышаць педагагічнае майстэрства праз фарміраванне сістэмы работы па абугульненню лепшага педагагічнага вопыту, публікацыі адкрытых урокаў, факультатыўных заняткаў у навукова-педагагічных часопісах.

Форма правядзення: семінар-практыкум.

Дата правядзення: 24.11.2018.

Пытанні для абмеркавання:

  1. Эфектыўныя метады і прыёмы выкладання матэматыкі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі. (Бычкоўская С.І.)

Практыкум:

2.Прагляд і аналіз урока па тэме пасяджэння. (Бычкоўская С.І.)

Літаратура:

  1. Істоміна Н.Б.Методика обучення математнке в начальной школе/ С.А. Зайцева, П.Б.Румянцева, Й.П.Целніцева.- М. : Гуманітар. выд. Цэнтр ВЛАДОС, 2008.
  2. Медведская, В. Н. Актнвнзацня деятельностн учащихся в процессе обучення решению арифметических задач// Активизация познавательной деятельности младших школьников: Книга для учителя// Под ред. М. П. Осиповой, Н. П. Качановской.- Мннск: Нар. Асвета, 1987.

3.Урбан, М. А. Работа с моделями на уроках математики/ М.А. Урбан// Пач. шк,- 2010. -№ 4.

Пасяджэнне 3

Тэма: Даследчая дзейнасць - эфектыўны спосаб павышэння якасці адукацыі на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Мэта: стварэнне ўмоў для развіцця даследчых здольнасцей навучэнцаў Задачы:

-вывучыць і апрабіраваць у адукацыйным працэсе эфектыўныя прыёмы, формы і метады фарміравання ў малодшых школьнікаў вучэбна- інфармацыйных уменняў, уменняў працаваць з кнігай, падручнікам, даведачнай літаратурай, іншымі вытокамі ведаў;

-удасканальваць прафесійную падрыхтоўку настаўнікаў.

Форма правядзення: майстар-клас

Дата правядзення:19.03.2019.

Пытанні для абмеркавання:

1. Развіццё даследчых здольнасцей навучэнцаў. Віды, формы і метады работы. (Чакавая С.А.)

Практыкум:

1. Панарама - дэманстрацыя даследчых работ.

 

Літаратура:

  1. Елисеева, С.С. Исследовательская деятельность младшего школьннка:поиск, проблемы, перспективы./ С.С.Елисеева // Пачатковае навучанне. -2011. -№3.
  2. Осипенко, Л. Е. Исследовательская деятельность как средство формирования ннтереса к науке / Л.Е. Осипенко // Пачатковая школа. - 2011.- №3.
  3. Островская, А.А. Учебно-исследовательская деятельность как фактор развития познавательных способностей // А.А. Островская // Пачатковая школа. - 2015- №4.

Пасяджэнне 4

Тэма: Вынікі  2018/2019 навучальнага года – ступень рэалізацыі мэт і задач

Мэта: аналіз дзейнасці МА  за 2018/2019 навучальны год, вызначэнне задач на новы навучальны год

Форма правядзення: адкрыты мікрафон

Дата правядзення:10.05.2019.

Пытанні для абмеркавання:

1.Аналіз работы МА  за 2018/2019 навучальны год.

Бычкоўская С.І.

2. Вызначэнне задач на новы навучальны год.

Настаўнікі, выхавальнікі.

24.11.2017 прошел семинар-практикум учителей начальных классов и воспитателей по теме «Совершенствование профессиональной  компетенции учителей начальных классов в вопросах теории и методики преподавания математики» на котором обсуждались эффективные методы и приемы преподавания математики в начальных классах.

19.03.2018 С.А. Чекавая провела мастер-класс по теме «Исследовательская деятельность – эффективный способ повышения качества образования». Педагоги обменивались опытом по данной теме.

10.05.2018 прошел открытый микрофон по итогам работы за 2017/2018 учебный год. Где были определены цели и задачи на новый учебный год.

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.